A Magyar Közlöny 2018. évi 10. számában (2018. február 1.) olvasható a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

A korábban megjelent tájékoztatások alapján az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését kormányzati döntés alapján január 1-től léptetik hatályba. Ennek a döntésnek a megvalósulásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza a most megjelent kormányrendelet.

A bérrendezés érinti a szociális területen dolgozó, egészségügyi szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott személyeket, az ő esetükben a Kjtvhr. 7. számú mellékletében rögzített egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetése az egészségügyi ágazat bérváltozáshoz illeszkedően történik.

 

A módosítás az alábbi jogszabályokat érinti:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet.

3. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet.

 

A rendelet a kihirdetése napján (2018. február 1.) 14 órakor lép hatályba, és 2018. november 2-án hatályát veszti.

 

6. melléklet a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelethez:

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. számú melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép: I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

 

1. melléklet a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez: Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

 

Részletek

2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 10. szám (2018. február 1.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment