A Magyar Közlöny 2021. évi 9. számában (2021. január 18.) megjelent 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról.

 

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

 

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A jogszabály a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletbn létrehozott Nemzeti Szociálpolitikai Intézet feladatellátáshoz igazodóan módosítja a szakmai rendeleteket. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a 12. §-t megelőzően a „A Szociális Továbbképzési Minősítő Testület” alcímmel egészül ki.

 

Részletek
2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 9. szám (2021. január 18.)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment