A Magyar Közlöny 2017. évi 74. számában (2017. május 25.) megjelent a 2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

A kihirdetett törvény összesen 242 jogszabályt illetően tartalmaz módosításokat, ezek közül több a szociális területet is közvetve vagy közvetetten érinti. Ezek közül kiemelendők az alábbi jogszabályok módosításai:

 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
 4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
 5. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
 6. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
 7. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 8. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
 9. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
 10. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 11. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
 12. A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény
 13. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény

Részletek

2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 74. szám (2017. május 25.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment