A Magyar Közlöny 2018. évi 204. számában (2018. december 18.) megjelent a 2018. évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

A Magyarország területén 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (2021. évi népszámlálás) kell tartani. A 2021. évi népszámlálást internetes önkitöltéses vagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját – bizonyos adatszolgáltatói kör kivételével – az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

Az adatfelvételt 2021. május 1. és 2021. június 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2021. június 28-ig kell befejezni az 5. § (6) bekezdésbeli eltéréssel. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2022. június 28-ig tart.

A 2021. évi népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan:

 • családi- és utónév,
 • nem,
 • születési idő,
 • állampolgárság,
 • lakóhely,
 • a lakáshasználat jogcíme,
 • családi állapot,
 • családi állás,
 • élve született gyermekek száma,születési ideje,
 • iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,
 • nyelvismeret,
 • gazdasági aktivitás,
 • foglalkozás,
 • munkáltató és munkahely,
 • tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás,
 • nemzetiség,
 • anyanyelv,
 • családi, baráti közösségben beszélt nyelv,
 • vallás,
 • egészségi állapot,
 • fogyatékosság;

b) a lakásokra vonatkozóan:

 • természetbeni cím,
 • rendeltetés (típus),
 • tulajdoni jelleg,
 • helyiségeinek száma,
 • alapterület,
 • kommunális ellátottság,
 • felszereltség,
 • építési év,
 • falazat;

c) az intézetekre vonatkozóan:

 • természetbeni cím,
 • rendeltetés,
 • férőhelyek száma.

Az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a 2021. évi népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

 

 

Részletek

2018. évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 204. szám (2018. december 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment