A Magyar Közlöny 2018. évi  123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

A 2019. évi Kvtv. végleges változata a tervezethez képest jelentős változásokat nem tartalmaz. A többletforrások jelentős része a kormányzati családpolitikához kapcsolódik. Egyes szociális feladatokat ellátó civil szervezetek állami támogatásában történtek pozitív irányú korrekciók.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok finanszírozott létszámának alapvető meghatározása és fajlagos összege, a szociális szolgáltatások fajlagos támogatási összege nem változik, a központok esetén 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser kerül be a finanszírozott létszámba.

Megjelenik a költségvetésben a „kiegészítő fajlagos összegek” címszó alatti többlet támogatás. A települési önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez a család- és gyermekjóléti szolgálat esetén 400.000 Ft/számított létszám/év, a központ esetén 300.000 Ft/számított létszám/év támogatást kapnak. További szolgáltatások is részesülnek hasonló támogatásban, a házi segítségnyújtás – személyi gondozás 120.000 Ft/fő, a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 600.000 Ft/szolgálat, a hajléktalanok átmeneti intézményei 21.650 Ft/férőhely, a támogató szolgáltatások az alaptámogatáshoz kapcsolódóan 1.100.000 Ft/szolgálat, a közösségi alapellátások szintén az alaptámogatáshoz kapcsolódóan 1.400.000 Ft/szolgálat összeggel számolhatnak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a kötelező feladatellátás megkezdéséhez kapcsolódóan jelentősen emelkedik, az előirányzat összege 5.519,5 millió Ft, a finanszírozás pontos szabályozása a későbbiekben várható.

Az EU finanszírozásból hazai rendszerbe átlépő tanodák pályázati úton történő finanszírozására, 2.507,0 millió Ft áll rendelkezésre. A finanszírozás szabályozásával, illetve a pályázati eljárással kapcsolatban itt is várhatók további jogszabályok.

A szakosított ellátások esetében a finanszírozási szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása esetében a szakdolgozók átlagbére és közterheinek elismert összege 2.606.040 Ft, ami gyakorlatilag a bérminimumnak felel meg, a szakdolgozók esetében a bérminimum feletti rész ma már gyakorlatilag csak az összevont ágazati pótlékot jelenti, az pedig külön kerül kifizetésre.

 

Részletek

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

Magyar Közlöny, 2018. évi 123. szám (2018. július 31.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment