A Magyar Közlöny 2018. évi 183. számában (2018. november 22.) megjelent a 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről.

Ez a törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló, 2016. október 26-ai (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A jogszabály hatálya kiterjed az alábbiak elektronikus felületeire (honlapok, mobil alkalmazások):

– az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

– az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett a 2015. évi CXLIII. törvény 5. (1) a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.

A törvény alapján a közszférabeli szervezet honlapját és mobilalkalmazását úgy köteles kialakítani és folyamatosan működtetni, hogy a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető és informatikai szempontból stabil legyen.

A közszférabeli szervezet akadálymentesítési nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy honlapja vagy mobilalkalmazása megfelel az e törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt akadálymentesítési követelményeknek.

A nyilatkozat meglétét, tartalmát, annak formai követelményeit és ezzel összhangban a nyilatkozatot kiállító szerv honlapjának vagy mobilalkalmazásának akadálymentességét a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) ellenőrzi.

A törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

E törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezet

a) 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól,

b) az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól,

c) mobilalkalmazása esetében 2021. június 23-tól kell alkalmazni.

Részletek

2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 183. szám (2018. november 22.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment