A Magyar Közlöny 2018. évi  117. számában (2018. július 25.) megjelent a 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.

A tervezet szerint az (EU)  2016/679 európai parlamenti és  tanácsi rendelet (általános adatvédelmi  rendelet, GDPR) és a 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai adatvédelmi jogharmonizációját valósítja meg az Infotv. és egyes ágazati jogszabályok módosításával.

A törvény főbb tartalmi változásai:

– Az Infotv. fogalmi rendszere módosul, a GDPR meghatározásaihoz illeszkedően.

– A GDPR adatkezelési elveinek megfelelően módosulnak a hazai adatkezelési szabályok, e tekintetben az Infotv. szabályozása a hazai gyakorlatra vonatkozóan pontosító rendelkezéseket is tartalmaz.

– Részletesen szabályozásra kerülnek az érintettek jogai és a jogok érvényesülésének biztosítására szolgáló intézkedések.

– Részletesen szabályozásra kerülnek az adatkezelők kötelezettségei, feladatai.

– Szabályozásra kerül az adatvédelmi hatásvizsgálat, illetve az adatvédelmi tisztviselő is megjelenik a hazai jogban.

A törvény  – kivéve egyes rendelkezéseket – a kihirdetését követő napon (2018. július 26-án) hatályba lép.

Részletek

2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

Magyar Közlöny, 2018. évi 117. szám (2018. július 25.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment