A Magyar Közlöny 2019. évi 206. számában (2019. december 17.) megjelent a 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.

A törvény 98 jogszabály módosítását tartalmazza, ebbe beletartozik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve számos olyan jogszabály, mely a szociális problémák kezelése során kormányhivatali eljárásban, ügyintézésben érintett.

A törvény általános indoklása szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági eljárásainak egészét érinti a fellebbezési eljárás  lehetőségének kizárása a járási (fővárosi  kerületi) hivatalok  döntései  esetében.  Az intézkedés eredményeképpen az ügyfelek a jogorvoslati jogukat a járási hivatalok esetében is közvetlenül a bíróságnál  gyakorolhatják, hasonlóan a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz, ahol ez a döntés már 2017. január 1-jével megszületett.Végezetül a törvényjavaslattal a kormányhivatali szervezetrendszer átalakítása keretében egy egységesebb, letisztultabb kormányhivatali szervezet kialakítására kerül sor. Ennek keretében megszűntetésre kerül a megyeszékhely járási hivatal kategória, a megyeszékhelyeken ellátott feladatok visszakerülnek  a  megyei  kormányhivatalokhoz.  Mindezzel  a  járási  (fővárosi kerületi)  hivatalok  kizárólag  járási  szintű  ügyekkel  foglalkoznak  majd,  a  megyei  szintű ügyeket ugyanakkor a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatékony és gyors működésének alapja, hogy az egyes  szakrendszerek  közvetlenül  elérhetőek  legyenek  az  érintett  adatokat  felhasználó kormánytisztviselők  számára.  Ennek  megfelelően  a  szociális  nyilvántartáshoz  a kormányhivatalban  működő  szervek,  így  pl.  a  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv,  az egészségbiztosítási szerv vagy az állami foglalkoztatási szerv közvetlen hozzáférést kapnak. Mindezen  közvetlen  hozzáférések  a  hatósági  ügyek  gyors  és  elektronikus  elintézését biztosítják, kiiktatva az egyes hatóságok több hetet is jelentő egymás közötti megkereséseit. A szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  törvény  módosításával  az  alanyi közgyógyellátásra jogosultság kettőről négy évre, a normatív közgyógyellátásra jogosultság egyről kettő évre nő. A törvényben a kormányhivatali, járási hivatali ügyek tekintetében a fellebbezés  általános  kizárása  miatt  szükséges  a  fellebbezésre  vonatkozó  rendelkezések hatályon kívül helyezése, módosítása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításával a családi pótlék szüneteltetését eddig az oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság kezdeményezte a családtámogatási feladatokat ellátó hatóságnál. Az eljárás egyszerűsítésre kerül azzal, hogy az oktatási intézmény vezetője közvetlenül fordulhat a családtámogatási feladatokat  ellátó  szervhez,  ugyanakkor  erről  egyidejűleg  tájékoztatja a gyámhivatalt.  A szolgáltatást engedélyező szerv az eddigi évente történő ellenőrzés helyett ezután kétévente ellenőrzi,  hogy  a  szolgáltatás  megfelel-e  a  jogszabályokban,  a  működési  engedélyben, valamint  a  szakmai  programban  foglaltaknak. A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményeket nem kell a továbbiakban nyilvántartásba venni. A gyámügyi eljárásban szükséges  jognyilatkozatok  felvétele  megtörténhet  az  ügyfél  lakóhelye  vagy  tartózkodási helye szerinti jegyzőnél is (a szükséges kérdéseket a gyámhatóság előre megküldi), így az ügyfélnek  nem  kell  utaznia. A  gyermektartásdíj  állam  általi  megelőlegezése  esetén  a kötelezett  méltányossági  és  részletfizetési  kérelmének  elbírálása  átkerül  a  Magyar Államkincstárhoz.A törvény módosításával felállításra kerül az eseti gondnokok és gyámok nyilvántartása.

 

Részletek

2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 206. szám (2019. december 17.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment