A Magyar Közlöny 2019. évi 126. számában (2019. július 18.) megjelent 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.

A jogszabály módosítása érinti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, melyben a következő változások történnek:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a) 44/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „a magántanuló” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló”,

b) 44/C. § (3) bekezdés b) pontjában a „magántanulóként” szövegrész helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkező tanulóként”,

c) 87. § (1) bekezdés c) pontjában a „beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói jogállásának létesítése, megszüntetése ügyében” szövegrész helyébe a „beíratásával, tanulói jogviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint egyéni munkarendjének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben”

szöveg lép.

 

Részletek

2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről.

Magyar Közlöny, 2019. évi 126. szám (2019. július 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment