A Magyar Közlöny 2019. évi 191. számában (2019. november 28.) megjelent a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. Törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés

– a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése,

– a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása,

– a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása céljából alkotta a jogszabályt.

Bár a jogszabály alapvetően az oktatási ágazat működéséhez kapcsolódik, szervesen érinti a szociális ellátórendszerben lévő, tankötelezettségüket teljesítő, vagy tankötelezettség utáni korú, de még tanuló ellátottait.

A jogszabály tartalmazza a 71. § (2) bekezdésében azt a rendelkezést, mely szerint „a kiskorú tanuló törvényes képviselője – gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló gazdasági és társadalmi életben való önálló részvétele esélyeinek elősegítése érdekében – köteles gondoskodni arról, hogy a tankötelezettségét teljesített kiskorú gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló kimaradása esetén tizennyolc éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig tanulmányokat folytasson. Ha a kiskorú tanuló törvényes képviselője e kötelezettségének nem tesz eleget, a gyermekére vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóra tekintettel járó valamennyi támogatás nyújtása a részszakma megszerzéséig szünetel. A foglalkoztató megszüntetheti a kiskorú tanuló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, ha az a kiskorú tanuló tanulmányai folytatásával nem összeegyeztethető, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fenntartása az e bekezdés szerinti cél megvalósulását kizárja.”

 

 

Részletek

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

Magyar Közlöny, 2019. évi 191. szám (2019. november 28.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment