A Magyar Közlöny 2020. évi 243. számában (2020. november 11.) megjelent a 2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 60. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján.”

 

2. § A Szoctv.

a) 60. § (1) bekezdésében az „az aprófalvak” szövegrész helyébe az „a falvak”,

b) 60. § (2) bekezdésében a „nyolcszáz” szövegrészek helyébe az „ezer”,

szöveg lép.

 

2. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosítása

3. § Nem lép hatályba a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése.

 

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 243. szám (2020. november 11.)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment