A Magyar Közlöny 2020. évi 150. számában (2020. június 23.) megjelent a 2020. évi LXIV. törvény az Erzsébet-táborokról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 16-i ülésnapján fogadta el.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Ept.) módosítása nyomán az Erzsébet-programból kikerült a gyermektáboroztatás rendszere, emellett a szociális üdültetés Erzsébet-programon belüli megszüntetése magának a  programnak a kiüresedését eredményezte. Ezen módosítások következtében szükségessé vált az új, kizárólag az Erzsébet-táborokat szabályozó – a hatályos Ept. helyébe lépő – törvény elfogadása annak érdekében, hogy a táborok megvalósításához szükséges forrás, ezáltal pedig a magas szintű feladatellátás folyamatosan biztosított legyen.

„Az Erzsébet-táborok a magyarság- és honismeretet, a sport, a tudomány és a kultúra szeretetét, a kereszténység alapértékeit előtérbe helyezve nyújtanak testi, szellemi és lelki fejlődést segítő, rekreációs, szórakoztató, tartalmas és esélyteremtő egyéni vagy társas élményprogramokat annak érdekében, hogy pozitívan alakítsák a táboron kívüli egyéni és közösségi létet, valamint elősegítsék az integrációt. Kompetenciafejlesztő hatásuk révén hozzájárulnak a gyermekeket és családokat támogató állami célkitűzések megvalósításához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, a gyermekek szocializációjához, pihenéséhez és ismereteik bővítéséhez, a szociálisan rászoruló gyermekek élethelyzetének javításához, különösen az életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges étkezés, az életkoruknak megfelelő egészségi állapot elérését és a képességeiknek megfelelő tudás megszerzését segítő szolgáltatások, valamint az aktív kikapcsolódás lehetőségének biztosításával. Az Erzsébet-táborok emellett a magyarországi, a külhoni magyar és magyarul tanuló gyermekek elérésével segítik a közösségépítést, valamint a külhoni magyarsággal és a visegrádi együttműködésben részt vevő államokkal fennálló kötelék erősítését.”

 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az Erzsébet-táborok típusaira, egyéb rendezvényeire és működési rendszerére vonatkozó részletes szabályokat. A törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Ept.) szerinti, 2020. január 1-jén folyamatban lévő üdülési pályázatokat az Ept. 2019. december 31. napján hatályban lévő rendelkezései alapján kell lebonyolítani.

 

Részletek

21/2020. évi LXIV. törvény az Erzsébet-táborokról
Magyar Közlöny 2020. évi 150. szám (2020. június 23.)

 

Kapcsolódó cikk:

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment