A Magyar Közlöny 2020. évi 168. számában (2020. július 14.) megjelent a 2020. évi LXXVIII. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.

A törvény módosítása az alábbi jogszabályokat érinti:

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

 

Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül. Ha a jogosult több társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító társadalombiztosítási nyugellátások és a Tny. 6. § (4) bekezdése szerinti ellátások együttes összegével.

A tizenharmadik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév első negyedévében, hivatalból, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja.

A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj megállapítására és folyósítására vonatkozó részletes szabályokat, rendeletben határozza meg.

 

A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

2020. évi LXXVIII. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 168. szám (2020. július 14.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment