A Magyar Közlöny 2020. évi 168. számában (2020. július 14.) megjelent 2020. évi LXXXVIII. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.

A törvény új alapfogalmakkal bővül, meghatározza jelnyelvi tolmács, a siket jelnyelvi tolmács, az anyanyelvi jelnyelvhasználó, a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás fogalmát.ű

A magyar jelnyelvből tett államilag elismert nyelvvizsga a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgának minősül 2021. július 1-től.

A módosítás létrehozza és szabályozza a Jelnyelvoktatói Névjegyzéket.

 

A törvény 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

2020. évi LXXXVIII. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 168. szám (2020. július 14.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment