A Magyar Közlöny 2020. évi 46. számában (2020. március 16.) megjelent a 2020. évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

2. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

A törvény az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i (EU) 2011/36 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A törvény 2020. július 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

2020. évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 46. szám (2020. március 16.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó cikk

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment