A Magyar Közlöny 2020. évi 129. számában (2020. május 29.) megjelent a 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a) 10/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, lopás,” szövegrész helyébe a „XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, pénzmosás, lopás,” szöveg, az „emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem” szövegrész helyébe az „emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg, valamint a „hanyag kezelés, orgazdaság vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el” szövegrész helyébe a „hanyag kezelés, pénzmosás vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el, vagy a 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság miatt” szöveg,

b) 11/A. § (10) bekezdésében és 15. § (7) bekezdésében a „büntetőjogi védelem” szövegrész helyébe a „Büntető Törvénykönyvről szóló törvény” szöveg.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont]” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem és kényszermunka [Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont], kényszermunka [az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont]” szöveg lép.

 

A módosítás a közalkalmazotti jogviszony és a gyermekvédelmi rendszerben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények foglalkoztatási korlátozásait érinti, a tiltásokat bővíti az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvényben foglalt tényállásokkal.

 

Részletek

2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
Magyar Közlöny 2020. évi 129. szám (2020. május 29.)

 

Kapcsolódó cikk:

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment