A Magyar Közlöny 2021. évi 118. számában (2021. június 23.) megjelent a 2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

Módosuló jogszabályok (alcímek)

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

4. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény

5. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

6. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

8. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

 

A törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. A 4. alcím 2022. február 1-jén lép hatályba. Aa törvény 5. és 6. alcíme sarkallatosnak minősül.

 

Részletek
2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 118. szám (2021. június 23.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment