A Magyar Közlöny 2022. évi 211. számában (2022. december 21.) megjelent a 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.

A törvény értelmében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a szakápolás átalakítása című VII/A. fejezettel egészül ki.

A törvény rendezi az átszervezéshez szükséges fogalmi kérdéseket, a vagyonjogi (intézményátadási) eljárás részleteit, a szakápolást végző foglalkoztatottak átvételét és a szakápolásban részesülő személyek átvételével kapcsolatos eljárás főbb részleteit.

Az egészségügyért felelős miniszter az átadó intézményeket és a befogadó intézményeket a szociálpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben határozza meg.

A törvény szakápolásra vonatkozó rendelkezéscsomagja 2023. január 1. napján lép hatályba.

Kivonat a törvényből
Magyar Közlöny, 2022. évi 211. szám