A Magyar Közlöny 2022. évi 123. számában (2022. július 22.) megjelent a 2022. évi XVII. törvény a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól. A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.

E törvény rendelkezéseit

 • az általános lakossági felhasználású számítógépes hardverrendszerek és az ezekhez a hardverrendszerekhez alkalmazott operációs rendszerek;
 • az önkiszolgáló terminálok (beleértve ezek hardverét és szoftverét is), ezen belül a fizetési terminálok,
 • önkiszolgáló terminálok (bankjegykiadó automaták, jegykiadó automaták, utasfelvételi automaták, interaktív önkiszolgáló információs terminálok, kivéve a járművek, a repülőgépek, a hajók és a vasúti járművek szerves részeként beépített terminálokat);
 • az interaktív számítástechnikai kapacitással rendelkező, elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz használt fogyasztói végberendezések;
 • az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférésre használt, interaktív számítástechnikai kapacitással rendelkező fogyasztói végberendezések és
 • az e-könyv-olvasók gazdasági szereplők általi gyártására és forgalmazására kell alkalmazni.

E törvény rendelkezéseit

 • az elektronikus hírközlési szolgáltatások, kivéve a gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatásokat;
 • az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások;
 • a honlapok,
 • a mobileszköz-alapú szolgáltatások, ideértve a mobilalkalmazásokat is,
 • az elektronikus menetjegyek és elektronikus menetjegy-értékesítési szolgáltatások,
 • a személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásnyújtás (ezen belül célzottan a fogyatékos személyek részére az utazásukhoz szükséges tájékoztatásnyújtás), beleértve a valós idejű utazási információkról – honlapokon, mobileszköz-alapú szolgáltatásokon, interaktív információs képernyőkön, valamint interaktív önkiszolgáló terminálokon keresztül – történő tájékoztatást is, amely az információs képernyők tekintetében a Magyarország területén található interaktív képernyőkre korlátozódik,
 • interaktív önkiszolgáló terminálok (beleértve ezek hardverét és szoftverét is) által nyújtott szolgáltatások, kivéve a járművek, a repülőgépek, a hajók és a vasúti járművek szerves részeként beépített, a személyszállítási szolgáltatások bármely részének nyújtásához használt terminálokat;
 • a lakossági banki szolgáltatások;
 • az elektronikus könyvek és dedikált szoftverek;
 • az e-kereskedelmi szolgáltatások gazdasági szereplők által a fogyasztók részére történő biztosítására kell alkalmazni.

E törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a honlapok és a mobilalkalmazások következő tartalmaira:

 • az online térképek és térképszolgáltatások, feltéve, hogy a navigációs célra szánt térképek esetében az alapvető információkat akadálymentes digitális formában bocsátják rendelkezésre;
 • a harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmak, amelyeket nem az érintett gazdasági szereplő finanszírozott vagy fejlesztett ki, és nem tartoznak annak ellenőrzése alá.

E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a „112-es” egységes európai segélyhívó számra beérkezett segélyhívásokra is.

A törvény 2025. június 28-án lép hatályba. A jogszabályban rögzített jelentést első alkalommal 2030. január 31-éig kell az Európai Bizottság részére megküldeni.

További részletszabályok a Magyar Közlönyben.

Magyar Közlöny 2022. évi 123. szám