A Magyar Közlöny 2023. évi 104. számában (2023. július 13.) megjelent 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2023. július 7-i ülésnapján fogadta el.

A költségvetési törvényt a több éves gyakorlatnak megfelelően már tavasszal beterjesztette a kormányzat és júliusban el is fogadta azt az Országgyűlés. Ennek megfelelően a jövő évre nézve a költségvetési törvény számai tájékoztató jellegűnek tekinthetők, hiszen számos, teljesítést befolyásoló fontos adat még nem volt ismert a törvény megalkotásának időpontjában.

A szociális szektort érintő fontosabb tételeket ezúttal is kigyűjtöttem, a csatolt dokumentumban számszerűen megtekinthetők a jövő évi fajlagos költségvetési támogatások. Néhány fontosabb észrevétel:

  • Az óvodai-iskolai szociális segítés esetén változott a finanszírozás szerkezete. 2024-től a támogatás Család- és gyermekjóléti központ támogatása jogcímen belül kerül megállapításra. A támogatás jogosultja a központot fenntartó járásszékhely önkormányzat, az önkormányzatot a köznevelésben és a szakképzésben részt vevő gyermekek, tanulók 2022. október 1-jei létszáma alapján illeti meg. A támogatás összegét a jogosult tanulók számára vetítve határozza meg a Kvtv.
  • A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím tovább differenciálódik, önálló finanszírozást kapnak az autizmus diagnózissal rendelkező ellátottak. Így a fogyatékos személyeket ellátó intézmények már 8 féle összeget kapnak a fenntartótól, az ellátott státuszától és a foglalkoztatási támogatástól függően.
  • A legtöbb jogcímnél emelkedett a finanszírozás, ez azonban csak az előző évi költségvetési törvényhez képest jelent változást. Mivel a minimálbér és bérminimum kompenzációt év közben, a költségvetési törvényt nem érintő rendeletben történik. Pl. a támogató szolgáltatás feladategységre jutó támogatása 3 410 Ft/FE a 2023. évi Kvtv-ben, erre a kormány 410 Ft/FE emelést adott rendeleti úton idén márciusban. E kettő összege került a 2024-es Kvtv-be: 3 820 Ft/FE. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy több szolgáltatásnál a támogatás úgy nő 2024-ben, hogy nem nő, mert csak a 2023-as külön támogatást építi be a törvény.
  • Bizonyos tételek évek óta változatlanok, pl. a házi segítségnyújtás szociális segítés tétele, a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás alaptámogatása, a krízisközpontok éves támogatás vagy épp a bölcsődei ellátásban részesülőgyermekek ingyenes étkeztetése, stb.
  • A szociális ágazat bér- és illetményrendszerét megalapozó közalkalmazotti bértábla a Kvtv. 6. mellékletében teljesen változatlan marad. De gyakorlatilag ez már elveszítette a jelentőségét, egy kb. 8%-os minimálbér/bérminimum emelés teljesen megsemmisíti a bértáblát. Az ágazati pótlékra tervezett keretösszeg minimális mértékben változott, nem mutatja semmi jelét arra, hogy a jövő évre terveznének ágazati pótlékemelést.
  • A rezsiköltségek növekedésével kapcsolatban nem találtam releváns tételt a szociális szektorra, várhatóan a rezsitámogatások továbbra is „kézivezérléssel” kerülnek meghatározásra
  • A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét a szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi közfeladatok ellátásához kapcsolódóan megillető kiegészítő támogatás mértéke 68,7%, a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások jogcímek szerinti szolgáltatások után 13%.
Szociális szektort érintő kiemelések

További részletek a költségvetési törvényben

Magyar Közlöny, 2023. évi 104. szám