A Magyar Közlöny 2023. évi 49. számában (2023. április 5.) megjelent a 2023. évi VI. törvény a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.

BM szociális kiadásait tekintve kisebb korrekciókat tartalmaz a törvény, a legtöbb tétel nem változik a hatályos költségvetési törvényhez képest, sőt, egyes esetekben csökkenés látható. A költségvetési törvény ugyanakkor nem tekinthető teljesen autentikusnak, mert nem lehet tudni, hogy a korábbi, nem törvényi szintű forrásrendezések mennyire látszanak a a számok mögött (pl. a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet)

Néhány példa a minisztériumi cím szerinti bontásból (hatályos Kvtv. – módosítás utáni összeg millió forintban).

 • Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 2 003,7 – 1 703,7 – itt 300 milliós elvonás van.
 • Tanoda program 2 812,2 – 2 812,2 – nincs változás.
 • Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 2 641,8 – 2 641,8 – nincs változás.
 • Biztos Kezdet Gyerekházak 1 427,3 – 1676,5 – 249 millió Ft emelés.
 • Országos Roma Önkormányzat támogatása 679,4 – 679,4 – nincs változás
 • Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 227 024,4 – 229 203,8 – 2,2 milliárd Ft emelés történt.
 • Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása 4 505,8 – 4 803,0 – 298 millió Ft emelés.
 • Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 24 186,7 – 24 186,7 – nincs változás
 • Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása 8 636,0 – 8 295,0 – 341 millió Ft csökkenés.
 • Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 190,0 – 1 190,0 – nincs változás
 • Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 3 874,6 – 3 874,6 – nincs változás
 • Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 2 120,8 – 2 120,8 – nincs változás, de itt érdemes megjegyezni, hogy ez az összeg jópár éve nem emelkedett!

A 2. számú mellékletben szociális területet érintő változás nincs, de itt is figyelembe kell venni, hogy a kormányzat rendeleti szinten többlettámogatásokat határozott meg, melyeket külön kezel és nem egységesítette a normatív támogatásokat.