A Magyar Közlöny 2023. évi 80. számában (2023. június 1.) megjelent 2023. évi XXVIII. törvény a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2023. május 23-i ülésnapján fogadta el.

A jogszabály salátatörvény, összesen 18 jogszabályt módosít főként a gyermekvédelem, szociális ellátások és szolgáltatások és a köznevelés-szakképzés területén.

 • Az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezése
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítás
 • A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
 • Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény módosítása
 • A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény hatályon kívül helyezése
 • Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény hatályon kívül helyezése
 • Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény hatályon kívül helyezése
 • Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvény hatályon kívül helyezés
 • A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
 • Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény hatályon kívül helyezése
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítás
 • A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítás

A módosítások főként eljárási szabályokat érintenek, illetve hatályon kívül helyeznek korábbi rendelkezéseket. Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyes rendelkezések későbbi időpontokban (2023. júliustól 2025. júliusig) lépnek életbe.

212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet a 2023. évi XXVIII. törvény végrehajtási rendelete. Módosításban érintett kormányrendeletek.

 • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
 • Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 • Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
 • A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
 • A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

A kormányrendelet további 10 jogszabályt helyez hatályon kívül.

A rendelet hatályba lépése igazodik a törvényhez.

Magyar Közlöny, 2023. évi 80. szám