A Magyar Közlöny 2024. évi 52. (2024. május 9.) számában megjelent 2024. évi XIII. törvény oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2024. április 30-i ülésnapján fogadta el (iromány azonosító T/8005).

A módosító 3-6. §-a érinti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt.

A pedagógus életpályával kapcsolatos jogszabály-módosításai nyomán a Gyvt. kiegészítése történt meg a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak alapszabadságára irányuló rendelkezéssel. A Gyvt. 15.  § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt évi huszonegy munkanap alapszabadság, és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint pótszabadság illeti meg.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény alapján 2023. január 1-jétől az Alapvető Jogok Biztosa – ellenőrzési jogkör gyakorlása mellett – biztosítja a Fogyatékosságügyi Egyezmény szerinti független mechanizmus teljesülését. Ennek biztosításához a Gyvt. 42. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődei ellátása történhet teljes integráció keretében a többi gyermekkel közös bölcsődei csoportban vagy részleges integráció keretében speciális bölcsődei csoportban a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában foglaltak szerint.”

Az 5. § a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatására irányuló projekt vonatkozásában a Magyar Államkincstár ellenőrzési jogkörét érintő rendelkezéseknek a projekthez illeszkedő módosítását tartalmazza. A 6. § a napközbeni gyermekfelügyelettel kapcsolatos egyszerűsítéseket tartalmaz. Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a nem állami – civil, nem egyházi – fenntartású családi bölcsődék között a férőhelyek egymás között gazdasági érdekek mentén, pénzügyi ellentételezés mellett történő átadása. Ennek a gyakorlatnak szab gátat a lehetőség megszüntetése.

Magyar Közlöny, 2024. évi 52. szám