A Magyar Közlöny 2024. évi 66. (2024. június 19.) számában megjelent a 2024. évi XXIX. törvény az állam működését érintő egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés, kivételes eljárásban (vagyis 1 nap alatt!) 2024. június 11-i ülésnapján fogadta el.

A T/8560. számú törvényjavaslat tartalmáról korábban már írtunk. A salátatörvény összesen 70 jogszabályt érint, a Gyvt. módosítás az örökbefogadással kapcsolatos, ennek megvalósításához viszont egyéb jogszabályok is változnak (Ptk. Eütv.)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő 75/B. §-sal egészül ki:

„75/B. § Ha a Ptk. alapján a gyermek a szülő hozzájárulása nélkül örökbefogadható, a családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermek örökbefogadása iránt soron kívül intézkedni szükséges.”

A Gyvt. 84. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A gyámhatóság a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel, ha)

„f) a gyermek szülője a gyermekét közvetlenül a szülést követően az egészségügyi intézményben hagyta és
hat héten belül a gyermekért ő vagy a gyermek más hozzátartozója nem jelentkezik.”

Magyar Közlöny, 2024. évi 66. szám