A Magyar Közlöny 2024. évi 66. (2024. június 19.) számában megjelent a 2024. évi XXX. törvény a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2024. június 11-i ülésnapján fogadta el.

Érintett jogszabályok:

 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
 2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 6. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 8. A sportról szóló 2004. évi I. törvény
 9. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
 10. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
 11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 12. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 13. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 14. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 15. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 16. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
 17. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
 18. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 19. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

A törvény – meghatározott kivétellel – 2024. július 1-jén lép hatályba! Egyes rendelkezések hatályba lépése 2024. szeptember 1., illetve 2025. január 1.

A törvényhez kapcsolódik a szintén ebben a közlönyben kihirdetett 13. alaptörvény-módosítás, mely rögzíti, hogy sarkalatos törvény határozza meg azon, a gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények körét, amelyek tekintetében a köztársasági elnök a (3) bekezdés n) pontjában foglalt egyéni kegyelmezési jogát nem gyakorolhatja.

Magyar Közlöny, 2024. évi 65. szám