A Magyar Közlöny 2019. évi 144. számában (2019. augusztus 23.) olvasható a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az előirányzat terhére nyújtható támogatások:)

„f ) speciális közfoglalkoztatási programok támogatása.”

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 2/D. §-sal egészül ki:

„2/D. § (1) A 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt az őt megillető közfoglalkoztatási bérén, garantált közfoglalkoztatási bérén felül egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás illeti meg, amennyiben 2019. január 1. és július 31. napja között
a) legalább 90 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt,
b) nem állt a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás hatálya alatt.

(2) Az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás összege 81 530 Ft.

(3) A foglalkoztatást ösztönző támogatást a közfoglalkoztató közfoglalkoztatási bérként fizeti meg a közfoglalkoztatott
részére 2019. szeptember hónapban, legkésőbb szeptember 20-ig.”

Részletek

203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 144. szám (2019. augusztus 23.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment