A Magyar Közlöny 2018. évi 191. számában (2018. december 4.) olvasható a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról.

A kormányrendelet a tanodák működését illeszti a hazai szolgáltatási és finanszírozási rendszerbe, a Biztos Kezdet Gyerekházakkal a gyermekek esélynövelő szolgáltatásiként új szakmai kategóriaként kezeli azokat a Gyvt. módosításának megfelelően.

A jogszabály az alábbi kormányrendeleteket érinti:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

Ez a rendelet – egyes rendelkezések kivételével, melyek 2019. január 1-től hatályosak – a kihirdetését követő napon lép hatálya.

 

Részletek

226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 191. szám (2018. december 4.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment