A Magyar Közlöny 2017. évi 176. számában (2017. október 31.) jelent meg az Országgyűlés 23/2017. (X. 31.) OGY határozata a magyar jelnyelv napjáról. A határozatot az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés elismerve a hallássérült és siketvak emberek információhoz és kommunikációhoz, így a magyar jelnyelv használatához való alapvető jogát, hogy ezáltal képessé váljanak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes gyakorlására; felismerve a magyar jelnyelv kulturális és közösségformáló erejét, valamint fejlesztésének és megőrzésének fontosságát; figyelembe véve azt az Alaptörvénybe foglalt alapvetést, amely szerint Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét, a következő határozatot hozta:

Az Országgyűlés a magyar jelnyelv mint elismert önálló, természetes nyelv előtti tiszteletből november 9-ét a magyar jelnyelv napjának nyilvánítja.

Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Részletek

23/2017. (X. 31.) OGY határozat a magyar jelnyelv napjáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 176. szám (2017. október 31.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment