A Magyar Közlöny 2017. évi 131. számában (2017. augusztus 18.) jelent meg a Kormány 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról.

A módosítás kilenc jogszabályt érint, egyes pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozása mellett érinti a család- és gyermekjóléti területet, a pályázati úton finanszírozott szolgáltatásokat, a térítési díj megállapítása vonatkozásában pedig a bentlakásos intézményeket és a hajléktalan személyek átmeneti szállását.

A házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatások esetében fontos változás, hogy hatályát veszti a Tr. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „– szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó –” szövegrésze, a 12. §-a („A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze”).

 

Módosítással érintett jogszabályok:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

6. A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

8. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

Részletek

235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 131. szám (2017. augusztus 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó cikkek

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment