A Magyar Közlöny 2019. évi 168. számában (2019. október 16.) megjelent a Kormány 237/2019. (X. 16.) Korm. rendelete a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101.  § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni. Ha a  jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a  Tny. 6.  § (4)  bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

Ha a  nyugdíjprémiumra jogosult személy 2019 novemberében meghal, a  nyugdíjprémium a  nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám 2019. évben 1,1.

2019 novemberében egyszeri juttatásra jogosult – Magyarország gazdaságának 2019. évi kiemelkedő teljesítményére tekintettel – az a személy, aki 2019 novemberében

1. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,

2. korhatár előtti ellátásban,

3. szolgálati járandóságban,

4. átmeneti bányászjáradékban,

5. táncművészeti életjáradékban,

6. rokkantsági ellátásban,

7. rehabilitációs ellátásban,

8. baleseti járadékban,

9. bányászok egészségkárosodási járadékában,

10. fogyatékossági támogatásban,

11. vakok személyi járadékában,

12. rokkantsági járadékban,

13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

14. polgármesterek közszolgálati járadékában,

15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

17. a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

18. a  hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,

19. az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,

20. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

21. házastársi pótlékban vagy

22. házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

Az  egyszeri juttatásra a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az  egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a  jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a  nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a  jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2019 novemberében folyósított 2019. október havi ellátás után kell kiszámítani.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyúttal hatályát veszti i a  2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet.

 

Részletek

237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 168. szám (2019. október 16.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment