A Magyar Közlöny 2018. évi 198. számában (2018. december 12.) megjelent a Kormány 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről.

2019. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján 2,7 százalékkal kell emelni a 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított

1. öregségi nyugdíjat,
2. özvegyi nyugdíjat,
3. szülői nyugdíjat,
4. árvaellátást,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. korhatár előtti ellátást,
9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. fogyatékossági támogatást,
17. vakok személyi járadékát,
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot, és
26. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.

Az e rendelet alapján emelendő, 2019. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 2018. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 25 630 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 30 150 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 40 700 Ft.

(5) 2019. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 25 630 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 30 150 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 40 700 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

 

Részletek

240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 198. szám (2018. december 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment