A Magyar Közlöny 2017. évi 169. számában (2017. október 18.) jelent meg az emberi erőforrások miniszterének 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről.

A szakvizsga rendszer helyébe lépő vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. A vezetőképzés két szintű, egy alap vezetőképzésből és a mester vezetőképzésből áll. Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és megújító képzési szakaszokból áll.

A vezető a vezetőképzés keretében a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító képzés teljesítésére köteles.

A jogszabály tartalmazza a vezetőképzésre, annak lebonyolítására vonatkozó szabályokat. A vezetőképzésre vonatkozó szabályok 2018. január 1-jén lépnek hatályba.

A rendelet emellett a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (Tszr.) módosítását is tartalmazza. A továbbképzési rendszerbe új képzési formák (szakmai terepgyakorlat, e-learning, blended learning) jelennek meg. Fontos változás, hogy módosulnak a továbbképzési rendszer nyomtatványai. Ezek a változások szintén 2018-tól érvényesek.

 

Részletek

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről.

Magyar Közlöny, 2017. évi 169. szám (2017. október 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment