A Magyar Közlöny 2020. évi 178. számában (2020. július 30.) megjelent az emberi erőforrások miniszterének 25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról.

 

Az SZCSM rendelet 17/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a 3/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget – a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-ig kell teljesíteni.”

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek

25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
Magyar Közlöny 2020. évi 178. szám (2020. július 30.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment