A Magyar Közlöny 2021. évi 92. számában (2021. május 19.) megjelent a Kormány 257/2021. (V. 19.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 64/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„64/D. § Az árvaellátás legkisebb összege havi 50 000 forint.”

A TnyR. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„96. § (1) A kivételes árvaellátás és a (2) bekezdésben meghatározott árvaellátásrész kivételével 2022. január 1-jétől hivatalból 50 000 forintra kell megemelni az 50 000 forintot – a 2022. januári nyugdíjemelést követően – el nem érő összegű árvaellátást.

(2) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított árvaellátás Magyarországot terhelő részét az (1) bekezdésben foglaltak alapulvételével, a Magyarországot terhelő ellátásrész arányának megfelelően kell megemelni.”

 

A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Részletek
257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 92. szám (2021. május 19.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment