A Magyar Közlöny 2019. évi 198. számában (2019. december 10.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 103/A. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

„103/A. § (1) A nappali melegedő – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 76. §-ban foglaltaknak megfelelően tart nyitva.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által – a hajléktalan személyek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a településen lévő intézmények elhelyezkedése, megközelíthetősége, valamint a rendelkezésre álló férőhelyek számának figyelembevételével – kijelölt nappali melegedők a hét minden napján 8 óra és 18 óra között tartanak nyitva.

(3) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt az általa irányított minisztérium honlapján teszi közzé.”

Az R. 2. számú melléklet IV. Hajléktalan személyek ellátása alcímében foglalt IV.1. Alapszolgáltatások elnevezésű táblázata helyébe a következő táblázat lép:

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

 

Részletek

27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 198. szám (2019. december 10.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment