A Magyar Közlöny 2019. évi 184. számában (2019. november 19.) megjelent a Kormány 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról.

 

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

1. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv
a) a b)–d) pontban meghatározottak, valamint a Főigazgatóság által fenntartott engedélyesek kivételével a Főigazgatóságot,
b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a miniszter által kijelölt szervezetet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet),
c) gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén – a d) pontban meghatározottak kivételével – a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: TEF),
d) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézményt
rendeli ki szakértőnek.”

Az Sznyr.

a) 36. § (3) bekezdésében a „szervezetnek” szövegrész helyébe a „szervezetnek, a TEF-nek” szöveg,

b) 37. § (1) bekezdésében a „szervezetet” szövegrész helyébe a „szervezetet, a TEF-et” szöveg, a „20. §

(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „20. §-ban” szöveg,

c) 37. § (2) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet, a TEF” szöveg,

d) 37. § (4) bekezdésében a „Főigazgatóság, a bölcsődei módszertani szervezet és a kijelölt egyházi módszertani intézmény szakértői véleményének” szövegrész helyébe a „szakértői vélemény” szöveg lép.

 

2. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Távitr.) a 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatásra való jogosultságnak az Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő megállapításához igazolni kell, hogy

a) a kérelmező általa ápolt, gondozott gyermeke a jogosultsághoz szükséges 20 éves időtartam alatt az Szt. 41. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyosan fogyatékosnak vagy az Szt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint tartósan betegnek minősült, és

b) a kérelmező a jogosultsághoz szükséges 20 éves ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.”

A Távitr. a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek

271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 184. szám (2019. november 19.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment