A Magyar Közlöny 2022. évi 134. számában (2022. augusztus 9.) megjelent a Kormány 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról.

E rendelet alkalmazásában gyógyászati segédeszköz: a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti – társadalombiztosítási támogatással rendeltelektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor. Jogosult az olyan egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ.

A kedvezményre való jogosultság tekintetében – a jogosult kérelmére – a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. A kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A kormányhivatal a jogosultakról nyilvántartást vezet.

A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kialakított igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a kormányhivatal honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi. A kormányhivatal az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony fennállását, vagy ha az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján történt már számlakibocsátás, akkor az utolsó számla teljesítését.

A kérelem benyújtásával a jogosult, illetve a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak az egyetemes szolgáltató, valamint a Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő részére történő továbbításához. A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható. A kedvezmény a végleges határozat szerinti időponttól jár.

A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a kedvezmény mértékéről kWh-ban kifejezve kell rendelkezni.

További részletszabályok a Magyar Közlönyben.

Magyar Közlöny, 2022. évi 134. szám.