A miniszterelnök miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasításában Vecsei Miklóst a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztossá nevezi ki.

A miniszterelnöki biztos feladata:

A miniszterelnöki biztos 2019. május 31. napjáig előkészíti a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégiát (a továbbiakban: stratégia).

A miniszterelnöki biztos közreműködik a stratégia végrehajtásának kormányzati koordinációjában, így különösen

a) az érintett minisztériumok stratégia végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének alapvető irányaira történő javaslattételben,

b) az érintett minisztériumok célzott területi felzárkózással kapcsolatos tevékenysége koordinálásában,

c) a stratégiával kapcsolatos kormányzati programok és intézkedés végrehajtásában és ellenőrzésében, az új intézkedésekre, programokra és azokhoz kapcsolódó források felhasználására való javaslattételben, valamint a felhasznált támogatások hasznosulásának nyomon követésében,

d) a roma integráció fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásában,

e) a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós források hazai felhasználásának megtervezésében.

A miniszterelnöki biztos a munkája során együttműködik a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztossal, amely együttműködés kiterjed különösen:

a) a 2. pontban rögzített stratégia előkészítésére,

b) az eddig elvégzett, a folyamatban lévő, továbbá a 2019–2027 közötti időszakra tervezett feladatok teljes körűátadására és átvételére.

A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

A miniszterelnöki biztos tevékenységét a Belügyminisztérium szervezetén belül öt fős titkárság segíti.

Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Részletek

3/2019. (IV. 18.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Hivatalos Értesítő, 2019. évi 24. szám (2019. április 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment