A Magyar Közlöny 2018. évi 213. számában (2018. december 27.) olvasható a Kormány 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

Módosuló kormányrendeletek:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A módosítások több szolgáltatás működését érintik érzékeny pontokon, talán a legfontosabb a Kjtvhr. módosítása, mely a személyi feltételek vonatkozásban lényeges változásokat hoz, pl. az ágazatspecifikus és nem ágazatspecifikus munkakörök besorolását is érinti.

 

A rendelet a kihirdetését követő napon (2018. december 28-án), illetve 2019. január 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 213. szám (2018. december 27.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment