A Magyar Közlöny 2020. évi 156. számában (2020. június 30.) megjelent a Kormány 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

A Kjtvhr. 7. számú melléklete („I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege”) a 2020. január 1-ig visszamenőlegesen módosul a rendelet szerint, illetve 2020. november 1-től. A 2020. január–május hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2020. június hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2020. január 1-jét követően, de a rendelet hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

2. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

A rendelet egy „9/C. A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjáról” szóló alcímmel egészül ki, a támogatásra való jogosultságot és annak folyósítását szabályozza.

 

 

309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete

 

 

Részletek

309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 156. szám (2020. június 30.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment