A Magyar Közlöny 2020. évi 33. számában (2020. február 29.) megjelent a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet több kormányrendelet érdemi módosítását tartalmazza.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása érinti a kapcsolattartás szabályozását, kiskorú személy apaságával kapcsolatos eljárást, az ismeretlen szülőktől származó gyermekkel kapcsolatos eljárást, az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos eljárást. Több pontosító rendelkezést tartalmaz a kormányhivatal és települési jegyző közötti hatáskörváltozásokkal kapcsolatban.

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása szintén a települési jegyző feladatkörét érinti.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szintén a települési jegyzőhöz kerülő feladatokat érinti.

A rendelkezések 2020. március 1-jén léptek hatályba.

 

Részletek

31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 33. szám (2020. február 29.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment