A Magyar Közlöny 2021. évi 104. számában (2021. június 7.) megjelent a Kormány 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelete a komplex felzárkózási képzésekről.

Kormány az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós és nemzetközi forrásból (a továbbiakban együtt: állami támogatás) megvalósuló komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért és ellenőrzéséért felelős szervként a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság) jelöli ki. Az állami támogatásból megvalósuló komplex felzárkózási képzés az e rendeletben meghatározott követelmények szerint folytatható.

Bevezetésre kerül a társadalmi mobilitási kompetencia fogalma, amely olyan ismeretek, készségek, képességek és magatartásformák összessége, amely a társadalmi felzárkózás eredményességéhez szükséges, ideértve a foglalkoztatáshoz szükséges írni-olvasni tudást, a számolási, szövegértési és informatikai ismereteket, valamint a személyes, szociális, társas és módszerjártassági készségeket.

A rendelet szabályozza:

1. A komplex felzárkózási képzést

2. A szolgáltatási programot

3. A mobilitási mentori szolgáltatást

4. A képzés és a mobilitási mentori szolgáltatás ellenőrzését

5. A Társadalmi Mobilitási Szakértői Bizottság működését

 

A rendelet – egyes rendelkezések kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Részletek
311/2021. (VI.7.) Korm. rendelete a komplex felzárkózási képzésekről.
Magyar Közlöny 2021. évi 104. szám (2021. június 7.)

 

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment