A Magyar Közlöny 2020. évi 157. számában (2020. július 1.) megjelent a Kormány 316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Módosuló

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

2. Az egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

3. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

 

A jogszabályban megjelent a járulékfizetés mulasztásával kapcsolatos alábbi rendelkezés:

„(5c) Ha az ellátott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága azért nem áll fenn, mert az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, és az ebből keletkező hátralék összege meghaladta az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, akkor az ellátás igénybevételét követően az egészségügyi ellátásra való jogosultság utólag nem igazolható.”

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek

316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 157. szám (2020. július 1.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment