A Magyar Közlöny 2018. évi 215. számában (2018. december 28.) megjelent a Kormány 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelete egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Módosuló jogszabályok:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

3. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A rendelkezések egy része a gyermekek otthongondozási díjában, illetve ápolási díjban részesülők számára fontos.

Árvaellátásban részesülőknek fontos, hogy rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha az árva 25 évesnél idősebb, de 27 évesnél fiatalabb, és felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat.

Az Ojr. a napi jelentésekkel kapcsolatban rögzíti, hogy ha a családi bölcsődére, munkahelyi bölcsődére nem terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség, de olyan gyermeket lát el, akinek törvényes képviselője a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének támogatására irányuló továbbadott térítésidíj-támogatásban részesül, e gyermekre adatot kell szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba.

A jogszabály több technikai, pontosító, illetve szervezeti működéshez igazodó szabályozás található.

A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelete egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 215. szám (2018. december 28.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment