A Magyar Közlöny 2019. évi 34. számában (2019. március 5.) megjelent a Kormány 33/2019. (III. 5.) Korm. rendelete az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A kormányrendelet 3 jogszabály módosítását tartalmazza.

1. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

A kiegészítés alapján, ha az önkéntesen közreműködő szervezet működése során olyan magyar állampolgárról vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyről szerez tudomást, akiről alappal feltehető, hogy az emberkereskedelem áldozata, vele azonosító beszélgetést folytathat le. Ha az önkéntesen közreműködő szervezet az azonosító beszélgetés során megállapítja, hogy a beszélgetésbe bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, erről a tényről az azonosító adatlap megküldésével haladéktalanul értesíti a területi áldozatsegítő szolgálatot. A területi áldozatsegítő szolgálat az azonosító adatlapokat haladéktalanul rögzíti a Rendszerbe.

 

2. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

A miniszter áldozatsegítő szolgálatként eljárva az áldozatsegítési eljárásban személyre szabott tájékoztatást nyújt, és ennek érdekében megszakítás nélkül, folyamatosan működteti az erre a célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat, továbbá az áldozatsegítő központokban biztosítja a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai részére az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

Azon személy esetén, akiről a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére, a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével kapcsolatos eljárás lefolytatására az a járási hivatal is illetékes, amely a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti eljárást lefolytatta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye, a tartózkodási helye vagy a munkavégzésének helye szerint illetékes járási hivatalhoz kell áttenni.

Ha a 2017. január 1-jét megelőzően jogerősen megállapított, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti támogatást az áldozatnak vissza kell térítenie, erre a tartózkodási helye, ennek hiányában a lakóhelye szerinti járási hivatal kötelezi. Ha sem a tartózkodási hely, sem pedig a lakóhely nem állapítható meg, a támogatást engedélyező fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapesten a XI. Kerületi Hivatal.

 

3. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

 Technikai jellegű pontosító rendelkezést tartalmaz.

 

A rendelet a kihirdetését követő napon, 2019. március 6-án lép hatályba.

 

Részletek

33/2019. (III. 5.) Korm. rendelete az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny, 2019. évi 34. szám (2019. március 5.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment