A Magyar Közlöny 2017. évi 194. számában (2017. november 23.) jelent meg a Kormány 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosításáról.

A Kjtvhr. egy új, 15/C. §-sal egészül ki, mely értelmében egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg:

a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló),

b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),

c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és d) az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott közalkalmazottat.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék – a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott – összegét a Kjtvhr. 7. számú melléklet tartalmazza.

A rendelet alapján 2018. január 1-jétől módosul a szociális ágazati összevont pótlék összegét szabályozó 5. számú melléklet is. A Kjtvh. kiegészül egy 7. számú melléklettel, mely az egészségügyi kiegészítő pótlék összegét írja elő, egyben tartalmazza a rendelet a 2018. november 1-jétől alkalmazandó módosítást is.

 

Szociális ágazati összevont pótlék (nagyításhoz kattints a képre)

Az egészségügyi kiegészítő pótlék – I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege 2018. január 1-től (nagyításhoz kattints a képre)

Az egészségügyi kiegészítő pótlék – I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege 2018. november 1-től (nagyításhoz kattints a képre)

Az egészségügyi kiegészítő pótlék – II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege 2018. január 1-től  (nagyításhoz kattints a képre)

 

Kapcsolódó cikkek

 

Részletek

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 194. szám (2017. november 23.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment