A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában (2021. június 24.) megjelent a Kormány 354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 199/D. §-sal egészül ki:

„199/D. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel megállapított 70. § (1) bekezdését, 70. § (2) bekezdés b) pontját és 73. § (1) bekezdés e) pont eg) alpontját a 2022. január 1-jén véglegessé vált határozattal le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.”

 

2. § A Gyer.

a) 69. § (3) bekezdés a) pontjában az „a), b) és e) pontja” szövegrész helyébe az „a) és b) pontja” szöveg,

b) 69. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „3 hónapnál” szöveg,

c) 70. § (1) bekezdésében a „6 havi” szövegrész helyébe a „3 havi” szöveg,

d) 70. § (2) bekezdés b) pontjában és 73. § (1) bekezdés e) pont eg) alpontjában az „50%-át” szövegrész helyébe a „80%-át” szöveg lép.

 

3. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 69. § (7) bekezdése,

b) 69/A. § a) pontja,

c) 70. § (6) bekezdése,

d) 73. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja.

 

A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

 

Részletek
354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 119. szám (2021. június 24.)

 

 Kapcsolódó cikk

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment