A Magyar Közlöny 2018. évi 158. számában (2018. október 12.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

A szakmai rendelet módosítása alapján a nappali melegedő a hét minden napján legalább 8 óra és 18 óra között nyitva tart. Az éjjeli menedékhely a hét minden napján legalább 18 óra és 8 óra között nyitva tart.

A szakmai rendelet 107/B. §-a módosítása értelmében az időszakos férőhelyszám-bővítés abban az esetben hajtható végre, ha a bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybe vevők ellátását nem zavarja. A végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át.

Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja a 105. § (2) bekezdésében és a 107. § (2) bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy

a) a lakószobában egy ellátottra legalább három négyzetméter nagyságú lakóterület jut,
b) huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy illemhely,
c) folyamatosan biztosítja a fűtést, világítást és a meleg vízzel való ellátást,
d) biztosítja az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való hozzájutás segítését.

A rendelet 123. §-sa szerint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott állami támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelettel megállapított 103/A. §-ban foglaltakat 2019. január 1-je előtt nem teljesítik.

Hatályát veszti az R. 105. § (2) bekezdés a) pontja, a 107. § (1) bekezdésében az „egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el, és” szövegrész, valamint a 107/C. §-a.

Módosul a szakmai rendelet 2. számú mellékletének IV. Hajléktalan személyek ellátása IV. 1. Alapszolgáltatások táblázata, mely a személyi feltételeket.

A rendelet 2018. október 15-én lép hatályba.

 

Részletek

36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 158. szám (2018. október 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment