A Magyar Közlöny 2017. évi 206. számában (2017. december 8.) jelent meg a Kormány 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért a családpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv.

Az Intézet koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások minisztere népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában, tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez, és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára, különösen

– a hazai és nemzetközi migrációs folyamatokkal, valamint a határainkon túl élő magyarság demográfiai helyzetével kapcsolatban,

– az otthoni, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok hatékonyabb összeegyeztethetősége területén,

– a gyermeket vállaló és nevelő szülőket megillető támogatások rendszere és az otthonteremtés fejlesztési lehetőségei területén,

– a demográfiai trendek és az azokra vonatkozó elemzések értelmezésével kapcsolatban módszertani fejlesztési feladatokat lát el,

– törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél széleskörűbb kiépítésére,

– szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja.

Az Intézet a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézete elemzéseit is figyelembe véve tesz javaslatot, és végez további elemzéseket a Kormány számára

– a népesedési folyamatok területén,

– a népesség strukturális jellemzőire vonatkozóan,

– a társadalmi szerkezet, a társadalmi integráció, a szegregáció, valamint a nemzeti kisebbségek helyzete témakörében,

– a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással kapcsolatos értékek, attitűdök, a társadalmi egyenlőtlenségek, a humántőke, a kulturális tőke és a szociális tőke tekintetében,

– a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és a fiatalok) vonatkozásában.

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon (2017. december 9.) lép hatályba, az Intézet a jelen kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg jön létre.

 

Részletek

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 206. szám (2017. december 8.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment