A Magyar Közlöny 2017. évi 209. számában (2017. december 12.) olvasható a 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról. A rendelet a 2017. évi CLXXVIII. törvény által hatályba léptetett, Szt. 44/A. § szerint megállapított tartós ápolást végzők időskori támogatása ellátáshoz kapcsolódik, az igényléssel kapcsolatos szabályozást rögzíti.

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának (a továbbiakban: támogatás) megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv jár el.

A támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervnél, a központi nyugdíjbiztosítási szerv által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és a központi nyugdíjbiztosítási szerv honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani.

A támogatást a nyugdíjfolyósító szerv a központi költségvetés terhére folyósítja.

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.

A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018. január 1-jei időponttól kezdődően kérelmezheti.

 

Kapcsolódó cikkek

 

Részletek

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 209. szám (2017. december 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment